Personal för små & stora uppdrag

JobFlex är en flexibel partner som erbjuder personal för såväl några timmar som för en mer långsiktig lösning. Vi anpassar oss efter era behov och utför arbetet genom bemanning eller som uppdrag för företag och privatpersoner.

Uppdrag

Vi kan ta helhetsansvar för ett uppdrag vilket inkluderar arbetsledning, maskiner och utrustning. Vi utför bland annat uppdrag inom naturvård, måleri, lokalvård, transport och distribution.

Privata uppdrag

Vi kan utföra uppdrag inom ramen för rot och rut vilket exempelvis innebär måleriarbete, trädgårdsarbete, gräsklippning och rengöring av altaner.

Bemanning

Vid tillfälliga personalbehov kan vi täcka upp allt från några timmar till längre perioder. Vi bemannar exempelvis inom lager, vaktmästeri och fastighetsskötsel.

Vad behöver du hjälp med?

Varför JobFlex?

JobFlex ökar tillgängligheten till arbetsmarknaden för personer som både vill och kan arbeta men som av olika anledningar har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi ser till att individuell arbetsförmåga tas tillvara genom att matcha kunder och uppdrag med rätt kompetens hos våra medarbetare.

Våra kunder

Vi utför både små och stora uppdrag i Stockholmsområdet och i närliggande län. Nedan följer ett urval av våra kunder.

Vi är mångårig leverantör till flera avdelningar inom Försvarsmakten – både genom bemanning och för hela uppdrag inom bland annat naturvård, snickeri, flytt-tjänster, städ och transport.

Som underleverantör med egna lastbilar tar vi hand om hela leveranskedjan – från kök till matservering och disk.

Genom åren har vi utfört ett flertal uppdrag åt kommunen – exempelvis naturvård, slyröjning och tillverkning av bänkar till idrottsplatser och naturreservat.

Vi sköter distributionen av tidningen vilket innebär att vi hämtar den på tryckeriet, sätter upp löpsedlarna och placerar ut tidningen i ställ runt om i Järfälla.

Vill du jobba hos oss?

Vi söker alltid efter nya kollegor – både till de områden som vi redan är verksamma inom eller om du har kompetenser som kan bredda vår verksamhet.